Banki.pl
Patronem serwisu jest portal

Inwestycje agresywne bywają nieopłacalne

Inwestycje agresywne bywają nieopłacalne

Aktualny kryzys na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych czasami odnotowuje znaczne skoki. Przez ostatnie kilka dni wartość indeksów wzrosła na poziom przekraczający nawet ten notowany w Wielkiej Brytanii i to kilkukrotnie! Jednak chwilowe skoki nie są w stanie przyćmić aktualnego trendu, który pokazuje jak nierentowne są inwestycje agresywne na parkiecie giełdowym. Szczególny powód do ubolewania mają osoby, które posiadają jednostki uczestnictwa oferowane przez fundusze zrównoważone. Często banki w Wejherowie promowały swoje produkty w celu inwestowania w poszczególne fundusze.

Dlaczego nie wspominamy o tych, którzy inwestowali w agresywne fundusze akcji? Gdyż poziom ryzyka, jaki byli w stanie zaakceptować znany był od samego początku. W momencie, gdy jesteśmy w stanie przeczytać informację promującą fundusze zrównoważone dowiemy się, że ich zadaniem jest generowanie stabilnego zysku, a nie przynoszenie strat. Nic bardziej mylnego. Nikt nie uciekałby w tak zastraszającym tempie z funduszy zrównoważonych, że pod koniec ubiegłego roku zostało wypłaconych bezzwrotnie ponad 1 mld zł. Wycofanie z takiej formy inwestycyjnej jest jak najbardziej słuszne. Fundusze zrównoważone posiadały specyficzne działanie, które z góry informowało o braku atrakcyjności.

Pamiętajmy, że część naszego kapitału jest inwestowana w stabilne rynki finansowe takie jak papiery dłużne oraz inne elementy nieobarczone wysokim ryzykiem. Pozostała resztka, znacznie mniejsza inwestowana jest w fundusze akcji. Taka wartość zazwyczaj nie przekraczała 30,00% zainwestowanych środków. W momencie, gdy fundusze akcji odnotowały 20,00% stratę a część inwestowana w stabilne instrumenty finansowe osiągnęła zaledwie 10,00% zysku przy odprowadzeniu odpowiedniego podatku oraz uwzględnieniu prowizji dla właścicieli danego funduszu posiadacze jednostek uczestnictwa zwyczajnie pozostawali bez niczego, również nawet na przysłowiowym minusie.

   Kontakt       Polityka prywatności       Regulamin   

© 2012 Banki.kaszuby.pl. All rights reserved